حمایت از فونت آنلاین

فونت آنلاین یک تشکیل کاملاً غیرانتفاعی است و وابسته به هیچگونه سازمان نمی باشد ، محصولات ارائه شده توسط فونت آنلاین به صورت کاملآ رایگان منتشر می شود ، از این رو شما می توانید جزء حمایت کننده های سرویس فونت آنلاین باشید .
برای حمایت از سرویس فونت آنلاین می توانید از راه های زیر استفاده نماید :

لینک ثابت :
برای نشان دادن حمایت خود از سرویس فونت آنلاین می توانید لینک سرویس فونت آنلاین را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید .
فونت آنلاین - سرویس وب فونت فارسی
<a href=" http://fontonline.ir/ " target=" _blank "> فونت آنلاین - سرویس وب فونت فارسی </a>

لوگو و بنر :
برای نشان دادن حمایت خود از سرویس فونت آنلاین می توانید لوگو و یا بنر های آماده شده سرویس فونت آنلاین را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید .
برای راحتی کار شما کد آماده بنر ها و لوگو ها در زیر هر تصویر قرار دارد .

<a href=" http://fontonline.ir/ "> <img title=" fontyab-120 " alt=" وب فونت فارسی " src=" http://fontonline.ir/wp-content/uploads/120.gif " width=" 120 " height=" 240 " /> </a>

<a href=" http://fontonline.ir/ "> <img title=" fontyab-120 " alt=" وب فونت فارسی " src=" http://fontonline.ir/wp-content/uploads/468.gif " width=" 468 " height=" 60 " /> </a>

<a href=" http://fontonline.ir/ "> <img title=" fontyab-120 " alt=" وب فونت فارسی " src=" http://fontonline.ir/wp-content/uploads/125.gif " width=" 125 " height=" 125 " /> </a>